دسته‌بندی: پارچه هتلی

پارچه هتلی که بیشتر منظور پارچه ملحفه هتلی است اغلب به رنگ سفید هستند و به صورت بافتی ساده یا راه دار (راه راه) شناخته می‌شوند. جنس این پارچه ها بسیار تنوع دارد و لازم است برای خرید پارچه هتلی حتما با فردی آگاه مشورت کنید. بعلاوه مهم است که پارچه چطور شسته می شود و در هتل نگهداری می شود. ما در هتل نیاز به پارچه ای داریم که پرز ندهد و راحت اتو شود و بعلاوه در لاندری مو به خود نگیرد.