لیست محصولات هتلی

لیست محصولات هتلی

محصولاتی که در این لحظه موجو می باشد.

برای دریافت قیمت ها با ما تماس بگیرید.

حوله سفید هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
13095 حوله دنیز(نخ رینگ) 40×80 دستی170 گرمی ریما
13096 حوله دنیز(نخ رینگ) 80×135 نیم حمام 570 گرمی ریما
13963 حوله دنیز(نخ رینگ) 80×135 نیم حمام سوپر 600 گرمی ریما
13097 حوله دنیز(نخ رینگ) 40×80 دستی ویژه 205 گرمی ریما
13098 حوله دنیز(نخ رینگ) 80×135 نیم حمام ویژه 710 گرمی ریما
13099 حوله دنیز(نخ رینگ) 125 تن پوش 1500 گرمی ریما
13964 حوله دنیز(نخ رینگ) 125 تن پوش ویژه 2000 گرمی ریما
13100 حوله دنیز(نخ رینگ) 40×90 زیرپایی 235 گرمی ریما
13101 حوله دنیز(نخ رینگ) 160×100 حمامی ریما
13102 حوله اولگا(نخ اوپن) 40×80 دستی 180 گرمی ریما
13103 حوله اولگا(نخ اوپن) 70×130 نیم حمام 500 گرمی ریما
13104 حوله اولگا(نخ اوپن) 160×100 حمامی ریما
13105 حوله اولگا(نخ اوپن) 40×85 زیرپایی حوله ای ریما
13106 حوله اولگا(نخ اوپن) 125 تن پوش ریما

رافل (کاور باکس)

رافل سپیده

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
13021 رافل سپیده 90×200 پارچه مخمل (انتخاب رنگ) ارتفاع 29 سانتیمتر+ چین در وسط ریما
13022 رافل سپیده 100×200 پارچه مخمل (انتخاب رنگ) ارتفاع 29 سانتیمتر+ چین در وسط ریما
13023 رافل سپیده 120×200 پارچه مخمل (انتخاب رنگ) ارتفاع 29 سانتیمتر+ چین در وسط ریما
13024 رافل سپیده 140×200 پارچه مخمل (انتخاب رنگ) ارتفاع 29 سانتیمتر+ چین در وسط ریما
13025 رافل سپیده 160×200 پارچه مخمل (انتخاب رنگ) ارتفاع 29 سانتیمتر+ چین در وسط ریما
13026 رافل سپیده 180×200 پارچه مخمل (انتخاب رنگ) ارتفاع 29 سانتیمتر+ چین در وسط ریما
13027 رافل سپیده 200×200 پارچه مخمل (انتخاب رنگ) ارتفاع 29 سانتیمتر+ چین در وسط ریما

رانر و کوسنرانر گلدوزی شده هتلی و کوسن

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
13013 رانر سپیده 160×50 پارچه مخمل دایموند ریما
13014 رانر سپیده 230×50 پارچه مخمل دایموند ریما
13015 رانر سپیده 250×50 پارچه مخمل دایموند ریما
13016 رانر سپیده 160×50 پارچه مخمل دایموند ریما
13017 رانر سپیده 230×50 پارچه مخمل دایموند ریما
13018 رانر سپیده 250×50 پارچه مخمل دایموند ریما
13019 کوسن سپیده 50×50 پارچه مخمل دایموند ریما
13020 کوسن سپیده 50×50 پارچه مخمل دایموند ریما

 


لیست لحاف هتلی

انواع تخت باکس و تشک هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
12963 لحاف لایت رزا یک نفره 160*220 پارچه میکرو + لایه الیاف هالو سیلیکونه 350 گرمی + لایه محافظ ضد حساسیت ریما
12965 لحاف لایت رزا دو نفره 200*220 پارچه میکرو + لایه الیاف هالو سیلیکونه 350 گرمی + لایه محافظ ضد حساسیت ریما
12966 لحاف لایت رزا کینگ 240*220 پارچه میکرو + لایه الیاف هالو سیلیکونه 350 گرمی + لایه محافظ ضد حساسیت ریما
13807 لحاف لایت ماری یک نفره 160*220 پارچه رانفورس 100% پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 350 گرمی + لایه محافظ ضد حساسیت ریما
13809 لحاف لایت ماری دو نفره 200*220 پارچه رانفورس 100% پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 350 گرمی + لایه محافظ ضد حساسیت ریما
13810 لحاف لایت ماری کینگ 240*220 پارچه رانفورس 100% پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 350 گرمی + لایه محافظ ضد حساسیت ریما

 

لیست بالش های هتلی

انواع بالش هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
12963 بالش ریما آنا 50×70 میکروفایبر، پارچه میکرو، 1400 گرمی ریما
12965 بالش ریما آنا 60×80 میکروفایبر ، پارچه میکرو، 1900 گرمی ریما
12966 بالش ریما هوپنوس 50×70 بالفایبر، پارچه هتلی، 1000 گرمی ریما
13807 بالش ریما اولیمپوس 50×70 پر، پارچه هتلی، 2500 گرمی ریما

 

لیست محافظ تشک های هتلی

پد کاور محافظ ضد آب تشک هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
13119 محافظ تشک ریما برتا 90×200 پارچه گردبافت+ ضد آب لمینیت شده با T.P.U+ دیواره پارچه ای و کشدوزی شده ریما
13120 محافظ تشک ریما برتا 100×200 پارچه گردبافت+ ضد آب لمینیت شده با T.P.U+ دیواره پارچه ای و کشدوزی شده ریما
13121 محافظ تشک ریما برتا 120×200 پارچه گردبافت+ ضد آب لمینیت شده با T.P.U+ دیواره پارچه ای و کشدوزی شده ریما
13122 محافظ تشک ریما برتا 140×200 پارچه گردبافت+ ضد آب لمینیت شده با T.P.U+ دیواره پارچه ای و کشدوزی شده ریما
13123 محافظ تشک ریما برتا 160×200 پارچه گردبافت+ ضد آب لمینیت شده با T.P.U+ دیواره پارچه ای و کشدوزی شده ریما
13124 محافظ تشک ریما برتا 180×200 پارچه گردبافت+ ضد آب لمینیت شده با T.P.U+ دیواره پارچه ای و کشدوزی شده ریما

لیست ملحفه هتلی سارین

ملحفه هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
13440 روبالشی پاکتی ساده 50×70 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13441 روبالشی لبه دار 50×70 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13442 ملحفه روانداز ساده یک نفره 160×270 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13445 ملحفه روانداز ساده یک نفره 180×300 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13443 ملحفه روانداز ساده دو نفره 230×270 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13444 ملحفه روانداز ساده دو نفره 250×270 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13447 ملحفه روانداز ساده دو نفره 250×300 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13448 ملحفه روانداز ساده دو نفره کینگ 270×300 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13449 کاور تشک کشدار یک نفره 90×200 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13450 کاور تشک کشدار یک نفره 100×200 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13451 کاور تشک کشدار یک نفره 120×200 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13452 کاور تشک کشدار دو نفره 140×200 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13453 کاور تشک کشدار دو نفره 160×200 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13454 کاور تشک کشدار دو نفره کینگ 180×200 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13455 کاور لحاف یک نفره 160×220 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13456 کاور لحاف دو نفره 200×220 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما
13457 کاور لحاف دو نفره کینگ 240×220 سارین پارچه سفید راه دار 1 سانتیمتری+ پنبه – فیلامنت ریما

 

لیست ملحفه هتلی رانا

استانداردهای امریکا در ملحفه هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
12971 روبالشی پاکتی ساده 50×70 رانا تترون سفید ساده ریما
12972 روبالشی لبه دار 50×70 رانا تترون سفید ساده ریما
14088 ملحفه روانداز ساده یک نفره 150×250 رانا تترون سفید ساده ریما
12973 ملحفه روانداز ساده یک نفره 160×270 رانا تترون سفید ساده ریما
13956 ملحفه روانداز ساده دو نفره 200×250 رانا تترون سفید ساده ریما
12974 ملحفه روانداز ساده دو نفره 230×270 رانا تترون سفید ساده ریما
12975 ملحفه روانداز ساده دو نفره کینگ 250×270 رانا تترون سفید ساده ریما
12976 کاور تشک کشدار یک نفره 90×200 رانا تترون سفید ساده ریما
12977 کاور تشک کشدار یک نفره 100×200 رانا تترون سفید ساده ریما
12978 کاور تشک کشدار یک نفره 120×200 رانا تترون سفید ساده ریما
12979 کاور تشک کشدار دو نفره 140×200 رانا تترون سفید ساده ریما
12980 کاور تشک کشدار دو نفره 160×200 رانا تترون سفید ساده ریما
12981 کاور تشک کشدار دو نفره کینگ 180×200 رانا تترون سفید ساده ریما
12982 کاور لحاف یک نفره 160×220 رانا تترون سفید ساده ریما
12983 کاور لحاف دو نفره 200×220 رانا تترون سفید ساده ریما
12984 کاور لحاف دو نفره کینگ 240×220 رانا تترون سفید ساده ریما

 

تخت باکس هتلی اسکلت فلزی سفید ساده

عکس باکس هتلی

باکس هتلی

 

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
12878 تخت باکس هتلی 80×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12879 تخت باکس هتلی 90×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12880 تخت باکس هتلی 100×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12881 تخت باکس هتلی 120×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12882 تخت باکس هتلی 140×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12883 تخت باکس هتلی 160×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما

 

تخت باکس هتلی اسکلت فلزی پارچه مخمل رنگیتخت باکس ریما رابی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
12878 تخت باکس رابی 80×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه مخمل- پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12879 تخت باکس رابی 90×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه مخمل- پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12880 تخت باکس رابی 100×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه مخمل- پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12881 تخت باکس رابی 120×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه مخمل- پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12882 تخت باکس رابی 140×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه مخمل- پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12883 تخت باکس رابی 160×200 اسکلت فلزی با پوشش 100% رنگ – رویه ام دی اف- پارچه مخمل- پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما

تخت باکس هتلی چوبی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
12892 تخت باکس هتلی 80×200 اسکلت چوبی – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12893 تخت باکس هتلی 90×200 اسکلت چوبی – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12894 تخت باکس هتلی 100×200 اسکلت چوبی – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12895 تخت باکس هتلی 120×200 اسکلت چوبی – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12896 تخت باکس هتلی 140×200 اسکلت چوبی – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما
12897 تخت باکس هتلی 160×200 اسکلت چوبی – رویه ام دی اف- پارچه سوزنی نقش دوزی شده – پایه با کف ضد خش -3 سال تضمین کیفیت – ارتفاع 28سانتیمتر ریما