لیست محصولات هتلی

لیست محصولات هتلی

محصولاتی که در این لحظه موجو می باشد.

برای دریافت قیمت ها با ما تماس بگیرید.

 

لیست لحاف هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
لحاف یک نفره 155*220 پارچه پلی استر پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 400 گرمی +دو لایه اسپان‌باند (ضدآلرژی)
لحاف دو نفره 200*220 پارچه پلی استر پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 400 گرمی +دو لایه اسپان‌باند (ضدآلرژی)
لحاف یک نفره 155*220 پارچه 100% پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 400 گرمی +دو لایه اسپان‌باند (ضدآلرژی)
لحاف دو نفره 200*220 پارچه 100%  پنبه + لایه الیاف هالو سیلیکونه 400 گرمی +دو لایه اسپان‌باند (ضدآلرژی)

 


لیست کاور لحاف هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
کاور لحاف یک نفره 155*220 پارچه پلی استر پنبه 35% – 65%
کاور لحاف یک نفره 200*220 پارچه پلی استر پنبه 35% – 65%
کاور لحاف یک نفره 155*220 پارچه 100% پنبه
کاور لحاف یک نفره 200*220 پارچه 100% پنبه

 


لیست بالش های هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
بالش پرناز 50*70 الیاف هالو سیلیکونه ضد حساسیت(ضد آلرژی) 1100 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی
بالش پرناز 70*70 الیاف هالو سیلیکونه ضد حساسیت(ضد آلرژی) 1700 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی
بالش پرناز 60*80 الیاف هالو سیلیکونه ضد حساسیت(ضد آلرژی) 1800 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی
بالش پر هتلی 50*70 پر ترکیب شده 1100 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی
بالش پر هتلی 70*70 پر ترکیب شده 1600 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی
بالش پر هتلی 60*80 پر ترکیب شده 1700 گرم + یک لایه اسپان باند + یک لایه پارچه تترون + بسته بندی پرسی

 


 

لیست محافظ تشک های هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
محافظ تشک یک نفره 90*200 پارچه گردبافت نخی ضدآب شده با TPU با قابلیت عبور هوا – تور دوزی شده
محافظ تشک دو نفره 160*200 پارچه گردبافت نخی ضدآب شده با TPU با قابلیت عبور هوا – تور دوزی شده
محافظ تشک یک نفره 90*200 پارچه گردبافت نخی ضدآب شده با TPU با قابلیت عبور هوا – 4 طرف کشدوزی شده
محافظ تشک دو نفره 160*200 پارچه گردبافت نخی ضدآب شده با TPU با قابلیت عبور هوا – 4 طرف کشدوزی شده

 


 

لیست ملحفه هتلی

کد محصول نام محصول سایز مشخصات فنی تولید کننده
ملحفه یک نفره 150*260 پارچه پلی استر پنبه 35% – 65%
ملحفه دو نفره 220*260 پارچه پلی استر پنبه 35% – 65%
ملحفه دو نفره کینگ 240*260 پارچه پلی استر پنبه 35% – 65%